lll.jpgbibli.gif
Välkommen Nyheter Svenska Suomeksi English Prislista Övriga Beställning Länkar Bokförlaget Föredrag

         


Senast uppdaterad:

2017-11-30

NyheterREFORMATIONSBIBELN - NYA TESTAMENTET

Andra reviderade upplagan

Denna utgåva är en översättning av Textus Receptus från 1894. Innehåller fotnoter med skillnader i Karl XII:s Bibel.  En bilaga med skillnader i grundtexterna som används av Folkbibeln och Bibel 2000 finns i slutet. Texten i denna bibel är mycket nära King James Version och Karl XII:s Bibel.

NYHET

Antal sidor: 400

Pris: 230:-

ISBN: 978-91-974124-8-3

 

             ERLING WÄLIVAARA                                NYHET

                 NÅN DÄR UPPE MÅSTE GILLA MIG

            Så blev mitt liv, ledd av GuErling-Waelivaara.jpegd.

            Minnen tecknade av en enkel,

            tacksam och frispråkig tornedaling.

            Uppvuxen under tryggaförhållan-

            den i en expansiv tid, ledd av  Gud,

            handlar om mig somförsvarsan-

            ställd i 37 år. Riksdagsman i 8 år och

            lekmannapredikant inom den

            laestadianska väckelserörelsen i

            snart 40 år.

            Boken avslöjar många oförklarliga

            händelser som visar hur min livsresa

            har varit utstakad av en högre

            makt. Gud har varit mitt fasta stöd i

            såväl med- som motgång. Mitt liv

            har inneburit möten med många

            framstående människor som har

            haft betydelsefulla uppdrag i sam-

            hället, i olika länder och samman-

            hang. Men ändå bara helt vanliga

            människor som du och jag.

            Jag är lycklig med Jesus och min

            älskade hustru Gunnel och de barn

            och barnbarn vi fick.

            Jag tecknar mina minnen för att de

            om möjligt kan vara till hjälp och

            tröst för någon medmänniska.

            Nån där uppe måste verkligen gilla

            mig.

            Antal sidor: 175

            Pris: 100:-

            ISBN: 978-91-979 657-5-0